BGWebCounter
Този сайт използва „бисквитки“ от Google за предоставяне на услугите в него, за персонализиране на рекламите и за анализ на трафика. Информацията за ползването му от Ваша страна се споделя с Google. С използването на този сайт Вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ          РАЗБРАХ

АДВОКАТСКА КАНТОРА БОБЕВА - ТЕНЕВА

Адвокат Кристина Венцеславова Бобева-Тенева е член на Софийска адвокатска колегия.


Дипломиран юрист от СУ "Св. Климент Охридски" и преподавател в същия университет, води обуение на студентите по гражданско право и процес.
Адвокат Бобева-Тенева основава кантората си през 1997 г., като консултира в областите на вещното право, търговското право, данъчното право, облигационното право, гражданското право (наследствено право и семейно право).
Владее английски и руски език и ги ползва в работата си.


Всички правни консултации и услуги са на професионални, същевременно достъпни и разбираеми. Проблемът на всеки клиент се разглежда в неговите индивидуални, специфични особености, за извличане на решение и подход в конкретната ситуация и при конкретни обстоятелства.


На всички свои клиенти Адвокат Бобева-Тенева гарантира лоялност и сигурност.


 
ТЕКУЩОТО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ


Представлява постоянна юридическа помощ, ориентирана към основни дейности на клиента. Абонаметното заплащане за услугата се определя двустранно, като се взимат под внимание предполагаемият и реално извършваният обем работа. При този тип правна помощ се предоставят устни и писмени консултации, подготвят се документи, участва се в преговори и т.н.


Текущото правно обслужване е предпочитана форма на правно съдействие на юридически лица, чиято дейност е свързана с решаване на многообразни юридически проблеми.


 
ЕДНОКРАТНИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФИКСИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ


 


Такъв тип правна помощ е приложим основно за изпълнение на еднократни услуги (консултации, съставяне на правни анализи и заключения), чиито обем може да бъде предвиден от страните с определена степен на точност.


При определени от страните финансови условия за участие на адвокат в граждански процес, а също и при представляване интересите на клиента в данъчни спорове, може да се приложи фиксирано заплащане.


 
ВЕЩНО ПРАВО
1. Извършване на сделки с недвижими имоти и подготовка на всички изискуеми документи за целите на покупко-продажба, дарение, учредяване и прехвърляне на вещни права и др.;
2. Правно посредничество за закупуване на имот/и на територията на Република България, водене на преговори, свързани с придобиването и отчуждаването на имоти, както и проучване на правния им статус;
3. Консултации при кандидатстването и получаването на банкови кредити, финансов лизинг и друг тип финансиране, също и при придобиване на недвижимости;
4. Изготвяне на документация за учредяване и вписване на обезпечения върху имоти (законови ипотеки, договорни ипотеки) и други обезпечения, гарантиращи изпълнението по сделки за покупко-продажба, кредитиране и пр. (особен залог на вземания, особен залог на съвкупност от вземания, на движими вещи и на съвкупност от движими вещи; залог на търговско предприятие или залог на дружествени дялове; запис на заповед и менителница);
5. Подготовка на проектодоговори за наем на имоти и вписването им в Агенцията по вписванията, подготовка на проектодоговори по Закона за устройство на територията, между участници в строителство (възложители, строители, строителен надзор и т.н.);
6. Представителство при вещно правен процес /искове за защита на владение, искове за собственост, реституционни претенции и т.н./.


 
ТЪРГОВСКО ПРАВО
1. Първоначална регистрация и последващи промени в правния статут на търговци, търговски дружества, граждански дружества, кооперации;
2. Първоначална регистрация и последващи промени в правния статут на сдружения с нестопанска цел, фондации, асоциации, партии;
3. Регистрации на клонове и търговски представителства на чуждестранни юридически лица;
4. Сливане, вливане, отделяне и разделяне на търговски дружества (ТД), придобиване и отчуждаване на дялове, акции и търговски предприятия, промяна в правноорганизационната форма на ТД;
5. Консултиране при водене преговорите и сключване на договори за банков кредит, финансов и оперативен лизинг, също и на всички търговски сделки;
6. Процесуално представителство при процедура по несъстоятелност и оздравяване на предприятия;
7. Правни консултации при сключване сделки с търговски предприятия, включително необходимата документация;
8. Консултации при раздържавяване (приватизационни сделки);
9. Процесуално представителство по търговски дела /спорове между съдружници, изключване на съдружник/;
10. Изготвяне анализ на правното му състояние на ТД.
Забележка: Анализ на правно състояние на ТД трябва да бъде извършен при сключване на сделки за придобиване на акции /дружествени дялове/ от друго ЮЛ от страна на клиент, при продажба на търговско предприятие и при извършване на апортни вноски.


 
ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
1. Изготвяне на всички договори, уредени в Закона за задълженията и договорите;

 


2. Правни консултации по спорове, възникнали между страните по облигационни договори;
3. Процесуално представителство при водене на дела, във връзка с облигационни спорове.


 


 


ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Кантората извършва подготовка на проектодоговори, свързани със създаване, използване и/или разпореждане с авторски и сродни на тях права.
Подготвя проектодоговори, свързани със създаване, използване и разпореждане с права върху патентовани продукти и търговски марки, представителство пред Патентно ведомство на Република България, във връзка с регистрацията на марки (търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка), географски означения (наименование за произход и географско указание), патентоспособни изобретения и полезни модели.
Представителство пред Министерството на културата, във връзка с регистрация на артистични групи и на музикални произведения. Представителство пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, при лицензиране производители на компактдискове и производители на матрици (стампери) за производство на компактдискове, извънсъдебна и съдебна защита на правото върху интелектуална собственост.


 
Съд и Арбитраж
Изготвяне на пълна документация по завеждане и водене на искови, обезпечителни, изпълнителни, охранителни и арбитражни производства, процесуално представителство пред всички български и международни съдебни и арбитражни органи. Съдействие при признаване и изпълнение решенията на чуждестранни съдилища на територията на България, посредничество при извънсъдебно решаване на спорове (медиация и арбитраж).


 
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Обжалване на административни актове, консултации и изготвяне на тръжна документация по Закона за обществените поръчки, консултации и представителство на чуждестранни граждани по Закона за чужденците в Република България, консултации във връзка с териториално устройствени планове и разрешения за застрояване.


 
СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
Правни консултации във връзка със семейни и наследствени проблеми;
Процесуално представителство по граждански дела:
1. Бракоразводни;
2. Осиновяване /вписване в съответните регистри за осиновяване и процесуално представителство/;
3. Родителски права;
4. Делба на наследствен имот;
5. Искове за запазена част;
6. Оспорване на завещание.


 
ДАНЪЧНО ПРАВО
1. Данъчноправни консултации, свързани с дейността на ТД;
2. Данъчноправни консултации, свързани с дейността на смесени дружества;
3. Данъчноправни консултации при вливания, сливания и други преобразувания;
4. Тълкуване и прилагане на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане;
5. Корпоративно данъчно облагане, ДДС и акцизи. Консултации по митническо право.


 


 


ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО
КАНТОРАТА ПРЕДЛАГА ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРУДОВОТО ПРАВО:
1. Подготовка на индивидуални и колективни трудови договори;
2. Пълно обслужване на интересите на работодателя;
3. Консултации при промени на законодателството, третиращо социалното осигуряване;
4. Правното обслужване включва: текущо правно обслужване, правна защита пред


съдебни органи и особени юрисдикции.

 

Град:София
Адрес:ул. Кърниградска 6, ет. 3
Телефон:02 9813288; 088 8695234
Web страница:

Карта


Виж коментаритеНапиши мнениеСподели във FacebookСъобщи за неверни данни

Газпромнефт Мото 2Т - 1 литър


0.02s