BGWebCounter
Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies)
Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които подпомагат способността ни да анализираме използването на нашите продукти и услуги с цел да ги подобрим.
Ако желаете да получите повече информация относно това какво представляват "бисквитките" и как използваме събраната информация, моля прочетете нашата Декларация за поверителност.
РАЗБРАХ

САНИТА ЕООД - ТРУДОВА МЕДИЦИНА

ВИЗИЯ НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ПРИ САНИТА ЕООД


САНИТА ЕООД гр. В. Търново е преднaмерено създадена стопанска организация, която е регистриралаСЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА / СТМ /.ОСНОВНА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ, ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА, ФИРМЕНА СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА НА СТМОсновната цел на специализираната структура - СТМ е високохуманна - опазване на

професионалното здраве, безопасността при работа и подобряване трудоспособността,

благополучието и социалния статус на работещите.

Приоритетиза нас са анализите на работната среда по всички нейни фактори, оценката на риска за здравето и безопасността на работещите, оценката на здравното състояние на трудещите се, изложени на влиянието на неблагоприятните производствени фактори, обучение за утвърждаване на здравословен начин на живот по време на трудовия процес, методите на безопасност, колективната и лична защита. На СТМ е присъщо разглеждането и решението на всеки въпрос, свързан с хигиената, здравето и безопасността при работа.                                                                                                            Работа ни обхваща всички дейности, съгласно изискванията, посочени в Наредба № 3 за СТМ - 2008 г. / ДВ бр. 14 - 2008 г. /, а също и някои други, регламентирани с по-нови нормативни актове от трудовото законодателство.

Фирмената ни стратегияе предприемчива и офанзивна, с изразена здравна, социална и екологична насоченост. Тя цели да обхване с обслужване от СТМ възможно по-голям брой работещи за оптимизиране условията на труд в техните предприятия, да подпомогне работодателите в тази трудна и значима дейност по опазване здравето и безопасността на персонала, като на тази база постигне и добри икономически резултати.

Фирмената ни политика се основава на твърдото убеждение, че здравето е най-голямото богатство за човека, чрез което се стремим да реализираме и нашите цели - да направим зависещото от нас за неговото съхранение, макар и в една тясно специализирана област - производствената.


Убедени сме, че всички имате право на професионално здраве и сте го заслужили със своя труд. Нека заедно с Вас да го запазим!


ДЕЙНОСТИ НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА:


ПОДОБРЯВЯНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И СНИЖАВАНЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ • Анализ на състоянието на работната среда, трудовия процес и влиянието им върху здравето на работещите.

 • Oценка и управление на риска за здравето и безопасността на работещите, преразглеждане на оценката му.

 • Оценка на риска за здравето и безопасността при работа в среда с наднормен шум.

 • Оценка на риска за здравето и безопасността при работа с биологични агенти.

 • Оценка на риска за здравето и безопасността при работа с химични агенти и прахове. Извършване картотекиране на използвани или отделящи се при работа химични агенти и прахови аерозоли. Изготвяне на списъци за несъвместимост при съхранение и употреба.

 • Оценка на риска на строителни площадки и при извършване на ремонтни дейности.

 • Анализ и оценка на условията на труд, на риска при работа с видеодисплеи.

 • Оценка ефективността на работата на системи и средства за намаляване на риска.

 • Оценка на личните предпазни средства и препоръки за избор на средства за колективна и лична защита. Изработване на списъци на професиите, работещите на които трябва да ползват ЛПС.

 • Участие при избор на ново оборудване и нови работни процеси.

 • Aнализ на организацията на труда и методите на работа за приспособяване на

  отделни лица към производствения процес.

 • Разработване на профилактични програми с мерки за подобряване условията на труд, оптимизиране на трудовия процес, намаляване интензитета на вредните производствени фактори или елиминирането им.

 • Организиране и извършване на специализирани измервания на факторите в работната среда по показателите: микроклимат, осветеност, шум, химични агенти, прах и други. / След предварително договаряне на вида и броя на лабораторните измервания /

 • Разработване на физиологични режими на труд и почивка за работа при: физически труд, ръчна работа с тежести, шум, монотонност, неблагоприятен микроклимат и други.

 • Оценка на риска при ръчна работа с тежести.


ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ • Разработване на мерки за прилагане на нормативни актове по здравословни и безопасни условия на труд.

 • Разработване на общи правила, норми и инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 • Разработване на специализирани правила, норми и инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с: наднормен шум, неблагоприятен микроклимат, запрашеност, химични агенти, биологични агенти, механични опасности и др.


OЦЕНКА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ И ВЛИЯЕЩИТЕ ВЪРХУ НЕГО УСЛОВИЯ НА ТРУД.  • Оценка условията на труд и определяне на контингента работещи, подлежащи на задължително зазстраховане за риск "трудова злополука".

 • Определяне на контингента работници, имащи право на безплатна храна.

 • Определяне на контингента работници, имащи право на допълнителен платен отпуск за работа при неблагоприятни условия на труд.

 • Определяне на контингента работници, имащи право на намалено работно време.

 • Определяне на местата за трудоустрояване на заболели работници, хора с увреждания и бременни жени.

 • Заверка от СТМ на удостоверенията от предварителните медицински прегледи за постъпване на работа.

 • Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания.

  / След предварително договаряне на вида медицински прегледи и изследвания /

 • Оценка на здравословното състояние и заключение за пригодността на заболял работник да изпълнява определен вид работа.

 • Участие в анкетиране и разследване на професионално заболяване.

 • Изработване на медицински досиета за здравното състояние на работещите.

 • Анализ на здравословното състояние на работещите по резултатите от периодичните прегледи, временната нетрудоспособност, заболеваемостта, травматизма и други.

 • Препоръки до работодателя относно организацията на труда и преустройството на

  работното място на заболели лица.


ОБУЧЕНИЕ И ОБЩИ ЗДРАВНИ И ДРУГИ УСЛУГИ • Разработване на програми и обучение на комитети по условия на труд / КУТ /, ръководители и работници, по правилата за здраве и безопасност при работа

  и спазване на хигиенните норми. / След предварително договаряне /

 • Обучение по безопасност и здраве при работа на лицата, извършващи инструктажи по безопасност при работа. / След предварително договаряне / 

 • Обучение за първа помощ и самопомощ при злополуки, бедствия, аварии и катастрофи.

 • Консултативна помощ по всички въпроси, касаещи трудовата медицина. 


ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГИТЕ • СТМ при САНИТА ЕООД гр. В. Търново. Фирмено дело 220 / 1999 г. Булстат BG104105099. Регистрация на СТМ: Удостоверение № 031 - 1 / 01. 04. 2008 г. на МЗ. Управител - Д-р Ю. Стоянов.

 • Орган за контрол от вид "С" при ЕТ САВИТА - Ю. Стоянов гр. В. Търново. Сертификат за акредитация на БСА № 92 ОКС - Заповед № 1199 / 01. 11. 2008 г. Ръководител ОК "С" - Инж. Н. Иванов.

 • Висококвалифицирани лекари, инженери и др. специалисти по работната среда и въздействието й върху здравето на работещите, с богат опит по проблемите на трудовата медицина. 


Видът и обемът на услугите, извършвани от СТМ, е изцяло съобразен с чл. чл. 16 и 25 от ЗЗБУТ - ДВ, бр. 124 - 1997 г., и Наредба № 3 - ДВ, бр. 14 - 2008 г., както и с всички останали нормативни актове, действащи в Република България. СТМ се задължава да сътрудничи на възложителя при съдебни спорове, касаещи условията на труд и здравето на работещите. Качеството и срочността на извършваните услуги са гарантирани от изпълнителя.


ПОТЪРСЕТЕ НАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ!


 


Адрес за кореспонденция: 5000 гр. Велико Търново, ул. Бачо Киро 12, САНИТА ЕООД Телефони за връзка: Офис гр. В. Търново - 062/658474, 062/588380, факс: 062/624124, Офис гр. Габрово - 066/861731

Е-mail:
sanita_stm@abv.bg

Управител: Д-р Юлиян Стоянов, GSM.: 0889426932

Град:Велико Търново
Адрес:ул. Бачо Киро 12, ет. 3
Телефон:0889 426932; 062 658474; 062 624124

Карта


Виж коментаритеНапиши мнениеСподели във FacebookСъобщи за неверни данни

Газпромнефт Стандарт 10W-40 APISF/CC - 1 литър


0.007s